Reizen

Diverse reizen, zowel dichtbij als veraf.

 

In de loop der jaren zijn we op diverse plaatsen geweest verspreid over de ganse wereld. Telkenmale is het een openbaring om zoveel moois van onze planeet te kunnen aanschouwen. Dit zowel op vlak van cultuur als van natuur. Merendeel van de reizen zijn individueel gemaakt, m.a.w. het doel en de route zijn zelf opgesteld. Overnachtingen vonden zowel plaats in hotels, campings, wilde natuur, bij gastgezinnen, op schepen, enz...

wereldkaart